Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật nội soi toàn bộ thay van hai lá trên bệnh nhân hẹp van hai lá khít có áp xe (abscess) vòng van Download Download PDF