Phẫu thuật nội soi toàn bộ thay van hai lá trên bệnh nhân hẹp van hai lá khít có áp xe (abscess) vòng van

Dang Quang Huy, Nguyen Minh Ngoc

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Tổn thương van hai lá do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là một tình trạng lâm sàng phức tạp, đặc biệt khi đi kèm tổn thương abscess vòng van. Mặc dù phương pháp điều trị phẫu thuật kinh điển qua đường mở xương ức vẫn là ưu tiên hàng đầu, một vài báo cáo về phẫu thuật ít xâm lấn cũng được ghi nhận. Chúng tôi trình bày dưới đây một ca bệnh có tổn thương van hai lá hậu thấp kết hợp với abscess vòng van đã được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi toàn bộ tại bệnh viện Tim Hà Nội.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Farag, M., et al., Surgery for Infective Endocarditis: Outcomes and Predictors of Mortality in 360 Consecutive Patients. Med Sci Monit, 2017. 23: p. 3617-3626.
2. Habib, G., et al., 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J, 2015. 36(44): p. 3075-3128.
3. Van Praet, K.M., et al., Minimally invasive approach for infective mitral valve endocarditis. Ann Cardiothorac Surg, 2019. 8(6): p. 702-704.
4. David, T.E., et al., Surgical treatment of paravalvular abscess: long-term results. Eur J Cardiothorac Surg, 2007. 31(1): p. 43-8.
5. Langiulli, M., et al., Comparison of outcomes in patients with active infective endocarditis with versus without paravalvular abscess and with and without valve replacement. Am J Cardiol, 2004. 94(1): p. 136-7.
6. Carpentier, A.F., D.H. Adams, and F. Filsoufi, Carpentier's Reconstructive Valve Surgery: From Valve Analysis to Valve Reconstruction 1st Edition. 2010, Elsevier Saunders.
7. Fleissner, F., et al., Minimally Invasive Surgery in Mitral Valve Endocarditis. Thorac Cardiovasc Surg, 2019. 67(8): p. 637-643.