Đã xuất bản: 2020-11-02

Bài báo

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không robot hỗ trợ sửa bệnh thông sàn nhĩ thất bán phần ở trẻ nhỏ
Đặng Quang Huy, Nguyễn Công Hựu, Phạm Thị Kim Lan, Trần Đắc Đại, Trương Thanh Hương, Lê Minh Sơn, Lê Ngọc Thành
Trang: 44-48