Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả trung hạn điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận bằng can thiệp nội mạch Download Download PDF