Quay trở lại chi tiết bài báo Sử dụng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối động mạch vành tại viện Tim TP. Hồ Chí Minh: Kết quả dài hạn Tải xuống Tải xuống PDF