Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật tim hở ít xâm lấn vá thông liên thất qua đường ngực phải ở trẻ em tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF