Quay trở lại chi tiết bài báo Bệnh nhân Covid-19 ngừng tuần hoàn được điều trị thành công tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn Tải xuống Tải xuống PDF