Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp Tải xuống Tải xuống PDF