Quay trở lại chi tiết bài báo Mối liên quan giữa giảm biến thiên nhịp tim với biến cố tim mạch chính sau phẫu thuật cầu nối chủ vành Download Download PDF