Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn Tải xuống Tải xuống PDF