Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn

Sâm Hoàng Minh, Anh Hoàng Tuấn , Trí Ứng Trần , Thủy Nguyễn Trần

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt rộng u và bảo tồn chi thể được coi là điều trị tiêu chuẩn đối với ung thư phần mềm chi. Với các trường hợp u xâm lấn mạch máu, phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo đoạn mạch là cần thiết để đạt được tiêu chuẩn về diện cắt và mục tiêu bảo tồn chi.


Phương pháp: Mô tả hồi cứu trường hợp lâm sàng về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị, kết quả và nhìn lại y văn.


Trường hợp: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, được chẩn đoán xác định Sarcoma cơ trơn vùng đùi phải T4N0M0 bằng sinh thiết mở. Bệnh nhân đã được xạ tiền phẫu tổng liều 55Gy, khối u đáp ứng một phần. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt rộng khối u cùng với đoạn mạch đùi nông và thay bằng đoạn mạch nhân tạo. Sau mổ, đoạn mạch nhân tạo thông tốt, bệnh nhân hồi phục không có biến chứng và xuất viện sau mổ 15 ngày.


Kết luận: Thay đoạn mạch nhân tạo giúp mở rộng chỉ định bảo tồn chi ở các bệnh nhân ung thư phần mềm chi xâm lấn mạch máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Soft Tissue and Bone Tumours [Internet]. 2020 [cited 2021 Dec 20]. Available from: https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Classification-Of-Tumours/Soft-Tissue-And-Bone-Tumours-2020
2. Davis LA, Dandachli F, Turcotte R, Steinmetz OK. Limb-sparing surgery with vascular reconstruction for malignant lower extremity soft tissue sarcoma. Journal of Vascular Surgery. 2017 Jan 1;65(1):151–6.
3. Tsukushi S, Nishida Y, Sugiura H, Nakashima H, Ishiguro N. Results of limb-salvage surgery with vascular reconstruction for soft tissue sarcoma in the lower extremity: comparison between only arterial and arterovenous reconstruction. J Surg Oncol. 2008 Mar 1;97(3):216–20.
4. Đoàn Trọng Tú, Nguyễn Đại Bình. Kết quả sống 5 năm và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân được điều trị bảo tồn ung thư phần mềm chi. Tạp chí Y học Việt Nam. 2019;số 1 tháng 11:26–30.
5. Nishinari K, Krutman M, Aguiar Junior S, Pignataro BS, Yazbek G, Zottele Bomfim GA, et al. Surgical outcomes of vascular reconstruction in soft tissue sarcomas of the lower extremities. J Vasc Surg. 2015 Jul;62(1):143–9.
6. Leggon RE, Huber TS, Scarborough MT. Limb salvage surgery with vascular reconstruction. Clin Orthop Relat Res. 2001 Jun;(387):207–16.
7. Emori M, Hamada K, Omori S, Joyama S, Tomita Y, Hashimoto N, et al. Surgery with vascular reconstruction for soft-tissue sarcomas in the inguinal region: oncologic and functional outcomes. Ann Vasc Surg. 2012 Jul;26(5):693–9.