Đã xuất bản: 2022-04-15

Bài báo

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn
Hoàng Minh Sâm, Hoàng Tuấn Anh, Ứng Trần Trí, Nguyễn Trần Thủy
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 5-11
Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn
Lương Tuấn Bảo, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thủy
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 12-17
Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá
Văn Hùng Dũng
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 18-23
Đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tăng sinh nội mạc dưới van động mạch chủ cơ học
Văn Hùng Dũng
PDF (English) PDF (English) Trích dẫn
Trang: 24-33
Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E
Đoàn Văn Nghĩa, Nguyễn Công Hựu, Nguyễn Trần Thủy
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 34-45
Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn
Phan Sĩ Hiệp, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Hiền, Trương Thanh Thiết, Trương Kim Minh, Quách Đỗ Mai Khanh
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 46-57
Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành
Phạm Trường Sơn, Ngọ Văn Thanh
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 58-68
Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn
Văn Hùng Dũng
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 69-77