Ngày xuất bản: 15/04/2022

Bài báo

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn
Sâm Hoàng Minh, Anh Hoàng Tuấn , Trí Ứng Trần , Thủy Nguyễn Trần
PDF Trích dẫn
Trang: 5-11
Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn
Bảo Lương Tuấn, Tiến Đỗ Anh, Thủy Nguyễn Trần
PDF Trích dẫn
Trang: 12-17
Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá
Dũng Văn Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 18-23
Đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tăng sinh nội mạc dưới van động mạch chủ cơ học
Dũng Văn Hùng
PDF PDF Trích dẫn
Trang: 24-33
Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E
Nghĩa Đoàn Văn , Hựu Nguyễn Công, Thủy Nguyễn Trần
PDF Trích dẫn
Trang: 34-45
Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn
Hiệp Phan Sĩ , Dũng Lê Tiến , Hiền Nguyễn Thanh, Thiết Trương Thanh, Minh Trương Kim, Khanh Quách Đỗ Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 46-57
Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành
Sơn Phạm Trường, Thanh Ngọ Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 58-68
Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn
Dũng Văn Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 69-77