Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn

Bảo Lương Tuấn, Tiến Đỗ Anh, Thủy Nguyễn Trần

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Kết nối tĩnh mạch phổi bất thường bán phần bên trái là một dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp và dễ bị bỏ xót. Nếu không được xử trí đúng, dị tật này có thể gây ra nhiều rối loạn nặng nề trong quá trình phát triển của trẻ. Phẫu thuật chuyển tĩnh mạch phổi trở về tâm nhĩ trái là giải pháp cho tình huống này.


Phương pháp: Chúng tôi báo cáo nhân một trường hợp bất  thường tĩnh mạch phổi bán phần bên trái đổ về tĩnh mạch vô danh phối hợp với thông liên thất phần quanh màng được chần đoán và phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em, trung tâm tim mạch, bệnh viện E. Qua trường hợp này chùng tôi bàn luận về phương pháp chẩn đoán, điều trị và nhìn lại y văn về thể bất thường tĩnh mạch phổi này.


Kết quả: Trẻ nữ, 15 tháng tuổi, tiền sử: con lần 2, đẻ thường, đủ tháng, cân nặng khi sinh là 3000g, sau sinh không ngạt, không tím; phát hiện tim bẩm sinh từ 30 tuần thai. Sau sinh trẻ ăn, bú được, phát triển tâm thần – vận động bình thường. Gần đây, trẻ ăn kém, chậm tăng cân, đi khám tại bệnh viện tỉnh, chuyển trung tâm tim mạch bệnh viện E. Siêu âm và thông tim phát hiện thông liên thất quanh màng và bất thường tĩnh mạch phổi bán phần bên trái. Chúng tôi tiến hành phẫu thuật sửa toàn bộ bao gồm vá thông liên thất và chuyển tĩnh mạch phổi về nhĩ trái qua đường mổ giữa xương ức. Siêu âm tim sau mổ cho kết quả tốt. Bệnh nhân được ra viện sau mổ 9 ngày.


Kết luận: Phẫu thuật chuyển tĩnh mạch phổi về nhĩ trái đối với bệnh lý bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái cho kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Konduri A, Aggarwal S. Partial And Total Anomalous Pulmonary Venous Connection. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2021.
2. El-Kersh K, Homsy E, Daniels CJ, Smith JS. Partial anomalous pulmonary venous return: A case series with management approach. Respir Med Case Rep. 2019;27:100833.
3. Seecheran RV, Dookie T, Seecheran VK, et al. Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection: A Great Imitator? J Investig Med High Impact Case Rep. 2020;8:2324709620933425.
4. Sears EH, Aliotta JM, Klinger JR. Partial anomalous pulmonary venous return presenting with adult-onset pulmonary hypertension. Pulm Circ. 2012;2(2):250-255.
5. Kirklin, Barratt - Boyes (2013), "Total anomalous pulmonary venous connection", Cardiac Surgery, 3nd Edition, Churchill Livingston, NewYork, 753 -776.
6. Pisola D, Bifulco V. Left partial anomalous pulmonary venous connection (PAPVC), a rare pulmonary venous variant. Radiology Case Reports. 2020;15(12):2515-2518.
7. Lyen S, Wijesuriya S, Ngan-Soo E, et al. Anomalous pulmonary venous drainage: a pictorial essay with a CT focus. Journal of Congenital Cardiology. 2017;1(1):7.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.