Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn

Dũng Văn Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: phẫu thuật Bentall là tiêu chuẩn cho thay gốc và van động mạch chủ tuy nhiên chảy máu nặng sau mổ vẫn là một thách thức. Nghiên cứu nhằm lượng giá kết quả sớm và kết quả dài hạn của sử dụng ống ghép cải tiến cho phẫu thuật Bentall.


Phương pháp: hồi cứu các bệnh nhân được phẫu thuật Bentall theo phương pháp “button” trong giai đoạn 2000-2019. Nhóm 1, 40 bệnh nhân sử dụng ống ghép có van thương mại và nhóm 2 sử dụng ống ghép tự gắn van cải tiến.


Kết quả: Các đặc điểm trước mổ tương tự ở cả hai nhóm ngoại trừ tuổi trung bình của nhóm 2 cao hơn. Chảy máu trong 6 giờ đầu (250 so với 370ml, P<0,001)) và nguy cơ mổ lại vì chảy máu ( 4,5% so với 17,5%, P= 0,002) ở nhóm 2 thấp hơn có ý nghĩa. Các biến chứng khác là không khác biệt giữa hai nhóm.Tử vong phẫu thuật là 3. Mổ lại 7 trường hợp. Về dài hạn, nhóm 2 có tỷ lệ sống còn (95% so với 75%) và không mổ lại (95% so với 70%) cao hơn có ý nghĩa ở thời điểm 4 năm sau mổ.


Kết luận: ống ghép gắn van cải tiến là an toàn và hiệu quả cho phẫu thuật Bentall, làm giảm chảy máu sau mổ và cải thiện kết quả dài hạn. Cũng cần nghiên cứu thêm để chứng minh tính hiệu quả và tính khả thi của phương pháp này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bentall H, De Bono A. A technique for complete replacement of the ascending aorta. Thorax 1968;23(4):338-339.
2. Etz CD, Bischoff MS, Bodian C et al. The Bentall procedure: Is it the gold standard? A series of 597 consecutive cases. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140(6 Suppl):S64-70; discussion S86-91.
3. Toy P, Gajic O, Bacchetti P et al. Transfusion-related acute lung injury: Incidence and risk factors. Blood 2012;119(7):1757-1767.
4. Roubinian N. TACO and TRALI: Biology, risk factors, and prevention strategies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2018;2018(1):585-594.
5. Copeland JG, Rosado LJ, Snyder SL. New technique for improving hemostasis in aortic root replacement with composite graft. Ann Thorac Surg 1993;55(4):1027-1029.
6. Michielon G, Salvador L, Da Col U, Valfrè C. Modified button-Bentall operation for aortic root replacement: The miniskirt technique. Ann Thorac Surg 2001;72(3):S1059-1064.
7. Krasopoulos G, David TE, Armstrong S. Custom-tailored valved conduit for complex aortic root disease. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135(1):3-7.
8. Sokullu O, Sanioglu S, Orhan G et al. New use of teflon to reduce bleeding in modified Bentall operation. Tex Heart Inst J 2008;35(2):147-151.
9. Chen LW, Dai XF, Wu XJ. A modified composite valve dacron graft for prevention of postoperative bleeding from the proximal anastomosis after Bentall procedure. Ann Thorac Surg 2009;88(5):1705-1707.
10. Della Corte A, Baldascino F, La Marca F et al. Hemostatic modifications of the Bentall procedure: Imbricated proximal suture and fibrin sealant reduce postoperative morbidity and mortality rates. Tex Heart Inst J 2012;39(2):206-210.
11. Yang JA, Neely RC, Stewart AS. Modified Bentall procedure with composite biologic grafts. J Card Surg 2013;28(6):731-735.
12. Meszaros K, Liniger S, Czerny M et al. Mid-term results of aortic root replacement using a self-assembled biological composite graft. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014;19(4):584-589.
13. Di Marco L, Pacini D, Pantaleo A et al. Composite valve graft implantation for the treatment of aortic valve and root disease: Results in 1045 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2016;152(4):1041-1048.e1041.
14. Beckerman Z, Leshnower BG, McPherson L, Binongo JN, Lasanajak Y, Chen EP. The evidence in a Bentall procedure with valsalva graft: Is this standard of care? J Vis Surg. 2018;4:98.
15. Karangelis D, Tzertzemelis D, Demis AA, Economidou S, Panagiotou M. Eighteen years of clinical experience with a modification of the Bentall button technique for total root replacement. J Thorac Dis 2018;10(12):6733-6741.
16. Kouchoukos NT, Haynes M, Baker JN. The button Bentall procedure. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg 2018;23(2):50-61.
17. Urbanski PP, Lakew F, Dinstak W et al. Bentall procedure after previous aortic valve or complete root replacement: Usefulness of self-assembled aortic valve conduit. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156(1):89-95.e82.
18. Lechiancole A, Celiento M, Isola M et al. Modified bentall procedure: Mechanical vs biological valved conduits in patients older than 65 years. Int J Cardiol 2019;296:38-42.