Quay trở lại chi tiết bài báo Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn Tải xuống Tải xuống PDF