Đã xuất bản: 2020-11-02

Bài báo

Kết quả ngắn hạn áp dụng kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ bằng màng ngoài tim tự thân theo phương pháp Ozaki trong điều trị ngoại khoa bệnh lý van động mạch chủ
Ngô Thành Hưng, Nguyễn Công Hựu, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Trần Thủy , Nguyễn Bằng Việt, Phạm Thành Đạt, Ngô Thị Hải Linh, Nguyễn Đỗ Hùng, Nguyễn Thái Long , Phan Thảo Nguyên, Nguyễn Bá Phong Phong, Lê Ngọc Thành
Trang: 52-57
Điều trị vascular rings người lớn
Lâm Văn Nút, Phạm Thị Minh Ánh, Nguyễn Văn Quảng, Lâm Thảo Cường, Lê Đức Tín , Nguyễn Thành Hưng, Liêu Minh Phước , Liêu Minh Phước
Trang: 64-71
Bước đầu đánh giá kết quả triển khai kỹ thuật mổ tim hở tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ
Lâm Việt Triều, Hà Bửu Kiếm, Phạm Thành Phong, Trần Quyết Tiến, Nguyễn Thái An, Phạm Thị Lệ Xuân Xuân, Trần Thị Diễm Quỳnh
Trang: 72-74
Nội soi trung thất trên những bệnh nhân có hội chứng tĩnh mạch chủ trên
Trương Thanh Thiết, Phan Sĩ Hiệp, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Võ Anh Tú, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thế Vũ, Tô Kiều Dung, Hoàng Phương, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Lân
Trang: 114-119

Review Article