Điều trị vascular rings người lớn

Lâm Văn Nút, Phạm Thị Minh Ánh, Nguyễn Văn Quảng, Lâm Thảo Cường, Lê Đức Tín , Nguyễn Thành Hưng, Liêu Minh Phước , Liêu Minh Phước

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Từ tháng 03/2017 đến tháng 01/2018, khoa Phẫu thuật mạch máu bệnh viện Chợ Rẫy có 04 trường hợp vascular ring, trong đó có 01 trường hợp cung ĐMC đôi có phình cung sau đường kính 70mm chèn ép khí quản và động mạch dưới đòn phải được phẫu thuật cắt túi phình, tạo hình cung ĐMC và ĐM dưới đòn phải; 03 trường hợp còn lại có bóc tách ĐMC Stanford B cấp tính với ĐM dưới đòn phải xuất phát bên trái cung ĐMC hoặc ĐMC ngực xuống vòng phía sau khí quản và thực quản. Trong 03 trường hợp này chúng tôi thực hiện phẫu thuật hybrid chuyển vị ĐM dưới đòn phải và trái vào ĐM cảnh chung phải và trái kết hợp đặt stent graft vào cung ĐMC. Không có trường hợp nào biến chứng sau mổ, theo dõi từ 01 đến 06 tháng đều có kết quả tốt với tỉ lệ thành công 100%. Vascular ring ở người lớn là dị dạng bẩm sinh cung ĐMC hiếm gặp. Phẫu thuật điều trị cho kết quả tốt. Phẫu thuật hybrid bước đầu cho kết quả khả quan với tỉ lệ thành công cao vì ít biến chứng, bệnh nhân hồi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Shabir Bhimji, MD, PhD; et al. Vascular Rings. Medscape, Feb 22, 2017.
2. K. Kanabuchi; et al. Vascular Tracheobronchial Compression Syndrome in Adults: A Review. Tokai J Exp Clin Med., Vol 36, No4, PP. 106-111,2011.
3. Rosemarie E. Hardin, MD, Gregory R. Brevetti, MD; et al. Treatment of Symptomatic Vascular Rings in the Elderly: a case report. Texas Heart Institute Journal, Volume 32, Number 3, 2005.
4. Andreas Greiner, MD, Reinhold Perkmann, MD; et al. Vascular Ring Causing Tracheal Compression in an Adult Patient: a case report. Ann Thorac Surg, 2003;75:1959-1960.
5. Yoon Jung Suh, MD; et al. Clinical Course of Vascular Rings and Risk Factor Associated With Mortality. Korean Circ J. 2012 Apr; 42(4):252-258.
6. Hernanz-Schulman M. Vascular Ring: a practical approach to imaging diagnosis. Pediatr Radiol. 2005;35:961-979.
7. Turner A, Gavel G, Coutts J. Vascular rings: presentation, investigation and outcome. Eur J Pediatr. 2005;164:266-270.
8. Binet JP, Longlois J. Aortic arch anomalies in children and infants. J Thorac Cardiovasc Surg. 1977; 73:248.
9. Gross RE. Surgical relief for tracheal obstruction from a vascular ring. N Engl J Med. 1945; 233:586-590.
10. Kellenberger CJ. Aortic arch malformation. Pediatr Radiol. 2010;40:876-884.
11. Phillip S. Naimo Tyson A. Fricke Julia S. Donald Elie Sawan Yves d'UdekemChristian P. Brizard Igor E. Konstantinov: Long-term outcomes of complete vascular ring division in children: a 36-year experience from a single institution. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Volume 24, Issue 2, 1 February 2017, Pages 234–239.
12. François K, Panzer J, De Groote K, Vandekerckhove K, De Wolf D, De Wilde H, Marchau F, De Caluwe W, Benatar A, Bové T: Early and late outcomes after surgical management of congenital vascular rings. Eur J Pediatr. 2017 Mar;176(3):371-377.