Kết quả sớm phẫu thuật bentall tại bệnh viện Bạch Mai

Hùng Dương Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu trên 44 bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật Bentall đơn thuần hoặc phối hợp với phẫu thuật khác tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2016. Tuổi trung bình 49,8 ± 13,8, nam giới chiếm 72,7%. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ gặp nhiều nhất với tỷ lệ 45,5% và phần lớn bệnh nhân (72,7%) khi nhập viện có NYHA III - IV. Thời gian chạy máy tim phổi nhân tạo là 110,30 ± 58,69 (phút) và thời gian cặp động mạch chủ là 64,46 ± 27,22 (phút). Thời gian nằm viện trung bình là 15,16 ± 11,05 ngày với biến chứng sau mổ hay gặp nhất là tràn dịch, tràn khí màng phổi (22,7%). Tử vong tại viện là 9,1%. Đối với bệnh lý van và gốc ĐMC, phẫu thuật Bentall là một sự lựa chọn hợp lý với kết quả sớm tốt. Tuy nhiên để đánh giá một cách đầy đủ thì cần có những nghiên cứu lâu dài hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bentall H, De Bono A. A technique for complete replacement of the ascending aorta. Thorax. 1968;4:338-9.
2. Kouchoukos NT, Wareing TH, Murphy SF, Perrillo JB. Sixteen-year experience with aortic root replacement. Results of 172 operations. Ann Surg. 1991;214:308-18.
3. Etz CD, Bischoff MS, Bodian C, Roder F, Brenner R, Griepp RB, Luozzo GD. The Bentall procedure: is it the gold standard? A series of 597 consecutive cases. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;140(6S):64-70.
4. Hyun-Chel J, Byung-Chul C, Young- Nam Y, Kyung-Jong Y, Lee S. Clinical experience with the Bentall procedure: 28 years. Yonsei Med J. 2012;53(5):915-923.
5. Mookhoek A, Korteland MN, Arabkhani B, Isabell DC, Lansac E, Bekkers JA, Bogers JC, Takkenberg JM. Bentall procedure: a systematic review and meta-analysis. Ann Thorac Surg. 2016. Artical in press.
6. Svesson LG, Crowford ES, Hess KR, Coselli JS, Safi HJ. Composite valve graft replacement of the proximal aorta: comparison of techniques in 348 patients. Ann Thorac Surg. 1992;54:427-37.
7. Hagl C, Strauch JT, Spielvogel D, Galla JD, Lansman SL, Squitieri R, et al. Is the Bentall procedure for ascending aorta or aortic valve replacement the best approach for longterm evet-free survival? Ann Thorac Surg. 2003;76:698-703.
8. Price J, Magruder JT, Young A, Grimm JC, Patel ND, Cameron DE, et al. Long-term outcomes of aortic root operations for Marfan syndrome: A comparision of Bentall versus aortic valve-sparing procedures. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016;151(2):330-6.
9. Matilde MG, Bertha MS, Clotilde FO, Manuel MM, Esteban VM, Fermin RO. Bentall procedure in ascending aoric aneurysm: hospital mortality. Cir Ciruj. 2010;78:43-49