Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tăng sinh nội mạc dưới van động mạch chủ cơ học Tải xuống Tải xuống PDF