Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá

Dũng Văn Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: vỡ thất trái sau thay van hai lá là biến chứng rất hiếm gặp nhưng thường dẫn đến tử vong. Nghiên cứu tổng kết các trường hợp vỡ thất trái tại một trung tâm.


Phương pháp: hồi cứu loạt trường hợp từ 2001 đến 2021 tại Viện Tim


Kết quả: Có 18 trường hợp vỡ thất trái sau thay van hai lá (0,2 %). 94% bệnh nhân là nữ, tuổi trung bình lúc mổ là 57. Hẹp van 2 lá đơn thuần (11) hoặc hẹp hở hai lá (6) hậu thấp chiếm đa số trường hợp. 6/18 có vôi hóa vòng van sau; 3/18 mổ lại sau mổ thay van hai lá. Kích thước van được thay trung vị là 27 (25-29mm). Vỡ type I: 03; type II: 1 và type III: 14. Thời gian xảy ra vỡ thất trái: sớm :5; muộn: 2 và trung gian: 11 trường hợp. Tỷ lệ tử vong là 61% (11/18)


Về kỹ thuật sữa chữa, 8 trường hợp khâu bên ngoài, không mở tim và 10 trường hợp kết hợp miếng vá bên trong và bên ngoài, tăng cường bằng keo sinh học. 100% có tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ và 15/18 trường hợp được đặt bóng đối xung động mạch chủ.


Kết luận


Cố gắng bảo tồn van sau tối đa, cắt van nhẹ nhàng, không cần lấy vôi hóa triệt để ở vòng van sau là các biện pháp phòng ngừa vỡ thất trái. Áp dụng kỹ thuật sửa chữa vừa khâu miếng vá bên trong vừa khâu bên ngoài đi kèm phủ keo sinh học đã cho thấy hiệu quả cầm máu tốt, tỷ lệ thành công cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Roberts WC, Morrow AG. Cause of early postoperative death following cardiac valve re-placement. J Thorac Cardiovasc Surg 1967;54:422.
2. Treasure RL, Rainer WG, Streavey TE, Sadler TR. Intraoperative left ventricular rupture associated with mitral valve replacement. Chest 1974: 66:511
3. Zacharias A, Groves LK, Cheanvechai C, Effler DB. Rupture of the posterior wall of the left ventricle after mitral valve replacement. J Thorac Cardiovasc Surg 1975;69:259.
4. Stephenson LW, MacVaugh H, Edmunds LH. Surgery using cardiopulmonary bypass in the elderly. Circulation 1978; 58:250
5. David TE. Left Ventricular Rupture After Mitral Valve Replacement. J Thorac Cardio-vasc Surg Open 2020;3: 48-9.
6. KJ Karlson, Ashraf MM, and Berger RL. Rupture of Left Ventricle FolIowing Mitral Valve Replacement. Ann Thorac Surg 1988; 46:590-597.
7. Miller DW Jr., Johnson DD, and Ivey TD. Does Preservation of the Posterior Chordae Tendineae Enhance Survival during Mitral Valve Replacement? Ann Thorac Surg 1979; 28, (1): 22-27.
8. Chowdhury UK, Singh S, George N, Sankhyan LK, Gudala V, Chauhan A et al. A Treatise on The Surgical Management and A Suggested Amendment of Surgical Classification of Left Ventricular Rupture Following Mitral Valve Replacement. J Integrative cardiology open access 2019 V.2(3)5-23. http://dx.doi.org/10.31487/j.JICOA.2019.03.01
9. Sersar SI, and Jamjoom AA. Left Ventricular Rupture Post Mitral Valve Replacement. Clinical Medicine: Cardiology 2009:3 101–113
10. Denis H, Sokullu O, Sanioglu S, et al. Risk factors for posterior ventricular rupture after mitral valve replacement: results of 2560 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2008;34:780–4.
11. Azariades M, and Lennox SC. Rupture of the Posterior Wall of the Left Ventricle after Mitral Valve Replacement: Etiological and Technical Considerations. Ann Thorac Surg 1988;46:491-94
12. Dark JH, Bain WH. Rupture of posterior wall of left ventricle after mitral valve replacement. Thorax 1984;39:905-911.
13. Schuetz A, Schulze C, Wildhirt SM. Off-pump epicardial tissue sealing-- a novel method for atrioventricular disruption complicating mitral valve procedures. Ann Thorac Surg 78: 569-573.
14. Zhang HJ, Ma WG, Xu JP, Hu SS, Zhu XD. Left Ventricular Rupture after Mitral Valve Replacement: A Report of 13 Cases. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2006;14:26–9.
15. Nya F, Mounir R, El Bekkali Y, Ait Houssa M. Cardiac autotransplantation for repair of left ventricular rupture after mitral valve replacement. Indian J Thorac Cardiovasc Surg 2020 36(5):509–51.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.