Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá Tải xuống Tải xuống PDF