Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành Tải xuống Tải xuống PDF