Quay trở lại chi tiết bài báo Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn Tải xuống Tải xuống PDF