Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF