Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao Tải xuống Tải xuống PDF