Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá điều trị viêm xương ức bằng hệ thống áp lực âm (VAC) tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF