Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ Tải xuống Tải xuống PDF