Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ

Dũng Văn Hùng, Bình Phạm Thanh, Hòa Nguyễn Tiến , Trạng Bùi Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn là loại bệnh tim ít gặp, khoảng 0,2% dân số và thường là phì đại thất trái đơn thuần đi kèm với hở van hai lá do hội chứng SAM. Điều trị nội, đốt nhánh vách thứ nhất bằng cồn tuyệt đối hoặc phẫu thuật cắt cơ gây hẹp là các phương pháp điều trị cho loại bệnh này. Chúng tôi báo cáo kết quả phẫu thuật một trường hợp bệnh phì đại cả hai thất gây tắc nghẽn đi kèm cầu cơ đoạn hai ĐM xuống trước trái

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. BJ.Maron. Hypertrophic Cardiomyopathy. A Systematic Review. JAMA 2002;287:1308-1320.
2. D. Mozaffarian, and JH. Caldwell. Right Ventricular Involvement in Hypertrophic Cardiomyopathy: A Case Report and Literature Review. Clin. Cardiol 2001;24:2-8.
3. Y.Wang, X. Zhao, M. Zhai, Y.Huang, Q. Zhou, Y. Zhang, et al. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy complicated with acute myocardial infarction and diffuse fibrosis: surgery or not? BMC Cardiovascular Disorders 2022; 22:168.
4. J Seo, YJ Hong, YJ Kim, P Lkhagvasuren, I Cho, CY Shim et al. Prevalence, functional characteristics, and clinical significance of right ventricular involvement in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Scientific Reports 2020; 10:21908
5. MC Digilio and B Marino. Clinical manifestations of Noonan syndrome. Images Paediatr Cardiol. 2001;3(2):19-30.
6. BA. Houston and GR. Stevens. Hypertrophic Cardiomyopathy: A Review. Clinical Medicine Insights: Cardiology 2014:8(S1) 53–65. DOI: 10.4137/CMC.S15717.
7. I. Olivotto, F Girolami, S. Nistri, A.Rossi, L. Rega, F. Garbini, et al. The Many Faces of Hypertrophic Cardiomyopathy: From Developmental Biology to Clinical Practice. J. of Cardiovasc. Trans. Res. 2009; 2:349–367. DOI: 10.1007/s12265-009-9137-2.
8. MT. Corban, OY Hung, P Eshtehardi, E Rasoul-Arzrumly, M McDaniel, G Mekonnen, et al. Myocardial bridging: contemporary understanding of pathophysiology with implications for diagnostic and therapeutic strategies. J Am Coll Cardiol. 2014;63(22):2346-55.
9. Shi-Min Yuan. Myocardial Bridging. Braz J Cardiovasc Surg 2016;31(1):60-2
Hemmati P, Schaff HV, Dearani JA, Daly RC, Lahr BD, and Lerman A. Clinical Outcomes of Surgical Unroofing of Myocardial Bridging in Symptomatic Patients. Ann Thorac Surg 2019; doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.07.005.