Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả can thiệp qua da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF