Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò của lược đồ dựa trên các chuyển đạo ngoại biên trong chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh có QRS giãn rộng Tải xuống Tải xuống PDF