Quay trở lại chi tiết bài báo Chấn thương động mạch chủ bụng: nhìn lại y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công Tải xuống Tải xuống PDF