Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật sửa van hai lá trong điều trị hở van hai lá do thoái hóa van Tải xuống Tải xuống PDF