Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá mối tương quan giữa phân độ WIFI và kết quả can thiệp động mạch dưới cung đùi trong thiếu máu mạn tính đe dọa chi Tải xuống Tải xuống PDF