Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em Tải xuống Tải xuống PDF