Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả điều trị hạ huyết áp của phenylephrine trong gây mê phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể Tải xuống Tải xuống PDF