Quay trở lại chi tiết bài báo Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam Tải xuống Tải xuống PDF