Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E Tải xuống Tải xuống PDF