KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Tien Do Anh , Huu Nguyen Cong , Thuy Nguyen Tran , Thanh Le Ngoc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phẫu thuật Fontan là nối trực tiếp tĩnh mạch hệ thống với động mạch phổi, phẫu thuật được chỉ định cho bệnh nhân (BN) tim bẩm sinh phức tạp, dạng tổn thương một buồng tâm thất. Tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E đã phẫu thuật Fontan cho 6 BN, với kết quả: 4 BN tốt, 1 BN phải mổ lại để mở cửa sổ, 1 BN tử vong trong mổ. Thông báo kết quả sớm là mục đích của nghiên cứu này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. C. van Door and M.R.de Leval: Single Ventricle. Surgery for Congenital Heart Defects. pp 543 - 558.
2. Mudhasudan Gani gara, Atu Pradhu: Extracardiac Fontan Operation after Late Bidirectional Glenn Shunt. Asian Cardiovasc Thorac Ann 18, 2010, pp 253-259
3. Richard A. Jonas: Fenestrated Fontan Procedure. Operative Techniques in Cardiac & Thoracic Surgery, Vol 2, No3, 1997, pp 229-238
4. Shuji Sano et al: Clinical outcome of the Fontan operation in patients with impaired ventricular funtion. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 36, 2009, pp 683-687
5. V. Mohan Reddy, Doff B. Mc Elhinney : Extracardiac Conduit Total Cavopulmonary Anastomosis. Operative Techniques in Cardiac & Thoracic Surgery, Vol 2, No3, 1997, pp 221-228.
6. Vladimir P. Podzolkow et al: Immediate results of bidirectional cavopulmonary anastomosis and Fontan operations in adults. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 12, 2011, pp 141-146.