NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM

Quyen Vo Dai , Hoang Doan Duc , Uyen Dang The , Minh Huynh Duc , Phu Bui Duc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong phẫu thuật tim, nồng độ Troponin-T huyết thanh gia tăng ở tất cả các bệnh nhân sau mổ, đỉnh cao nhất ở thời điểm 4 giờ sau mở cặp động mạch chủ là 1,184 ± 0,675ng/ml. Sau đó, biến thiên nồng độ Troponin-T giảm dần và giá trị này ở thời điểm 24 giờ sau mở cặp động mạch chủlà 1,051±0,898ng/ml. Không có mối liên quan giữa nồng độ Troponin-T huyết thanh sau phẫu thuật vớicác yếu tổ về tuổi, giới, tăng áp lực động mạch phổitrước phẫu thuật. Có mối liên  quan  giữa  nồng  độ  TnT  sau  mổ  với  các  yếu tốđánh giá chức năng tim (NYHA, EF, LVtdD), và với các yếu tố nguy cơ (thời gian cặp động mạch chủ, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể, số van tim được can thiệp, thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức, suy thận cấp và trạng cung lượng tim thấp). Kết luận: Nồng độ Troponin-T sau phẫu thuật là một chỉ điểm mức độ tổn thương cơ tim trong quá trình phẫu thuật có giá trị tiên lượng sớm ở các bệnh nhânsau phẫu thuật van tim.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bonow R. O. , Carabello B., Edmunds L. Henry (2006), "Guidelines for the management of patients with valvular heart disease", ACC/AHA practice guidelines, pp.1949 – 1984.
2. Lehrke Stephanie and al (2000), "Cardiac Troponin T for Prediction of Short- and Long- Term Morbidity and Mortality after Elective Open Heart Surgery", Clinical Chemistry 50, pp. 1560- 1567.
3. Lurati Buse Giovana A. and al (2009), “12- Month Outcome after cardiac surgery: Prediction by Troponin T in Combination With the European system for Cardiac Operative Risk Evaluation”, The Society of Thoracic Surgeons, pp.1806- 1811.
4. Nesher Nahum and al (2008), "TnT after Cardiac Surgery: A Predictor or a Phenomenon", The Society of Thoracic Surgeons, pp. 1348- 1354.
5. Vermes Emmanuelle and al (2000), “Cardiac Troponin I release after open Heart Surgery: A Marker of Myocardial Protection”, The Society of Thoracic Surgeons, pp. 087-2090.