Ngày xuất bản: 13/06/2013

Bài báo

THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl's anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E
Thuy Nguyen Tran , Dai Tran Dac , Huu Nguyen Cong , Tien Do Anh , Dung Le Tien , Hung Nguyen Do , Long Nguyen Thai, Quang Vu Xuan, Thanh Le Ngoc
PDF Trích dẫn
Trang: 5-9
PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU
Lu Pham Huu , Uoc Nguyen Huu
PDF Trích dẫn
Trang: 10-15
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM
Quyen Vo Dai , Hoang Doan Duc , Uyen Dang The , Minh Huynh Duc , Phu Bui Duc
PDF Trích dẫn
Trang: 16-21
KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103
Viet Mai Van , Anh Le Viet
PDF Trích dẫn
Trang: 22-27
Results of video-assisted thoracoscopic surgery approach to mediastinal tumor at Viet Duc hospital
Lu Pham Huu, Uoc Nguyen Huu , Hung Doan Quoc
PDF Trích dẫn
Trang: 28-32
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E
Tien Do Anh , Huu Nguyen Cong , Thuy Nguyen Tran , Thanh Le Ngoc
PDF Trích dẫn
Trang: 33-36
ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI
Tien Do Anh , Thuy Nguyen Tran , Huu Nguyen Cong , Dai Tran Dac , Thanh Le Ngoc
PDF Trích dẫn
Trang: 37-39
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI
Tan Nguyen Van, Tri Nguyen Van
PDF Trích dẫn
Trang: 40-47
NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
Kiem Tran Trong
PDF Trích dẫn
Trang: 48-52
VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH
Hung Duong Phuoc, Phu Bui Duc , Loi Hoang Minh, Khoan Le Trong , Thanh Nguyen Van
PDF Trích dẫn
Trang: 53-59
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM
Tuan Thai Viet
PDF Trích dẫn
Trang: 60-62