ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI

Tien Do Anh , Thuy Nguyen Tran , Huu Nguyen Cong , Dai Tran Dac , Thanh Le Ngoc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hội chứng mất protein ruột (Protein losing enteropathy - PLE) là một biến chứng hiếm gặp song rất nặng sau phẫu thuật Fontan. Nguyên nhân do áp lực tĩnh mạch hệ thống tăng lên làm tăng áp lực của hệ bạch mạch ruột gây mất protein ruột. Điều trị PLE bao gồm điều trị thuốc (lợi tiểu, vận mạch, corticoid, truyền albumin...), can thiệp tim mạch, phẫu thuật. Tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E, chúng tôi đã điều trị cho một trường hợp bệnh nhân có PLE sau phẫu thuật Fontan với phương pháp điều trị: phẫu thuật mở cửa sổ (nối thông giữa ống mạch nối tĩnh mạch chủ dưới vào động mạch phổi với nhĩ phải), và điều trị nội khoa. Kết quả sau điều tri tốt. Chúng tôi xin thông báo ca lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1, Feldt R, Driscoll D, Offord K, et al. Protein- losing enterop- athy after the Fontan operation. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112:672-80.
2, Jacobs M, Rychik J, Byrum C, Norwood WJ. Protein-losing enteropathy after the Fontan operation: resolution after baffle fenestration. Ann Thorac Surg 1996;61:206-8.
3, Luc Mertens, Donald J. Hagler, Ursula Sauer et al. Protein - losing enteropathy after the Fontan operation: An internatiional multicenter study. J Thoracic Cardiovasc Surg 1998; 115: 1063 - 1073.
4, Mertens L, Dumoulin M, Gewillig M. Percutaneous fenes- tration of the atrial septum reduces protein- losing enteropa- thy after the Fontan operation. Br Heart J 1994;72 : 591-2.
5, Rychik J, Suh E, Rome J, Jacobs M. Experience with late fenestration for complications after the Fontan operation (abstract). Circulation 1996;94(Suppl): I296.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.