NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Kiem Tran Trong

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Nội soi lồng  ngực điều trị phẫu thuật  u trung thất ngày nay đã được áp dụng rộng rãi vì có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp phẫu thuật truyền thống. Mục tiêu: Đánh giá kết quả nội soi lồng ngực điều trị phẫu thuật u trung thất. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, tiến cứu mô tả bệnh chứng các trường hợp u trung thất được phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 108 từ 1/2011 đến 6/2012. Kết quả:  36 bệnh nhân (20nam –16 nữ) được chẩn đoán u trung thất được phẫu thuật nội soi cắt u tại Bệnh viện 108. Tuổi trung bình là 45,67 ± 1,88 (16-59 tuổi). Kích thước u 4,22 ± 0,24cm ( lớn nhất 8cm,  nhỏ  nhất  2cm).  Vị  trí  u:  trung  thất  trước: 17(47,2%), trung thất giữa :10 (27,8%), trung thất sau:  9  (25,0%). Thời  gian  phẫu  thuật  trung  bình: 81,11 ± 4,38 phút (40 - 120 phút). Số ngày nằm điều trị  trung  bình  7,00  ngày.  Không  có  tai  biến,  biến chứng trong và sau mổ. Kết luận: Nội soi lồng ngực điều trị phẫu thuật u trung thất là một phương pháp an toàn, có tính thẩm mỹ cao, thời gian hậu phẫu ngắn, giảm biến chứng nhiễm khuẩn giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, trở lại với công việc sớm hơn so với mổ mở.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ali Mahtabifard, Robert J. McKenna Jr. (2009), “Video-Assisted Thoracic Surgery for Wedge Resection, Lobectomy, and Pneumonectomy”, General Thoracic Surgery, 7th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, USA, pp. 527.
2. Bradley S.P (1996), "Mediastinal mass", Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine 4 th Ed. Ed. by R.A. Bordow and K.M. Moser, A Little, Brown & Co.USA, pp. 482-486.
3. Decamp M.M; Swanson S.J; Sugarbaker D.J (1996), "Mediastinum", Glenn's Thor. and Cardiovasc. Surg. 6th, Appleton and Lange, USA, pp. 643-664.
4. Alberto de Hoyos (2009), “Video-Assisted Thoracic Surgery for Diseases Within the Mediastinum”, General Thoracic Surgery, 7th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, USA, pp. 2158-2173.
5. Mai Văn Viện (2010), “Ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị u trung thất tại Bệnh viện 103”, Y học thành phố Hồ Chí Minh, 14(3), tr. 529-535.
6. Nguyễn Hoài Nam (2003), “Những cải tiến kỹ thuật trong phẫu thuật nội soi lồng ngực”, Ngoại khoa, 6, tr. 12- 23
7. Văn Tần, Hoàng Danh Tấn, Trần Công Quyền, Hồ Nam, Hồ Huỳnh Long, Nguyễn Ngọc Bình (2010), “ Phẫu thuật bướu trung thất qua nội soi lồng ngực”, Y học thành phố Hồ Chí Minh, 14(4), tr. 552-558.
8. Yim APC (1996), “VATs resection of anterior mediastinal masses”, Int J Surg, 81, pp. 350.1996.