Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật nội soi lồng ngực Robot dùng đường vào nội soi thông thường Download Download PDF