Phẫu thuật nội soi lồng ngực Robot dùng đường vào nội soi thông thường

Vu Huu Vinh Vinh, Dang Dinh Minh Thanh, Nguyen Viet Dang Quang, Truong Cao Nguyen

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Phẫu thuật nội soi lồng ngực (Video asisted thoracic surgery = VATS) đã được sử dụng rộng rãi và khẳng định được hiệu quả so với mổ mở truyền thống. Phẫu thuật nội soi lồng ngực robot (robotic VATS = r-VATS) là phẫu thuật nội soi sử dụng robot được con người điều khiển. R-VATSđã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới nhưng ở Việt nam còn chưa được áp dụng rộng rãi. Chúng tôi bắt đầu áp dụng r-VATS từ được từ tháng 7 năm 2018, dùng đường vào của nội soi thông thường và báo cáo kết quả bước đầusau 18 tháng với 116 trường hợp được phẫu thuật. Cắt thuỳ phổi 57 ca, cắt phổi hình chêm 9 ca; cắt tuyến ức 19 ca, cắt u trung thất 28 ca, cắt thực quản là 1 ca, cắt u cơ trơn thực quản 1 ca, và khâu gấp nếp cơ hoành 1 ca. 110 trường hợp có kết quả tốt, không có biến chứng, 5 ca có tràn khí kéo dài trên 5 ngày. Tử vong 1 trường hợp sau mổ 35 ngày do viêm phổi. Thời gian mổ tương đương phẫu thuật nội soi thông thường. Thời gian rút ống dẫn lưu trung bình là 2 ngày.Thời gian xuất viện tương đương với phẫu thuật nội soi thông thường.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Lane T. A.Short history of robotic surgery. Ann R Coll SurgEngl 2018;100:5-7. 10.1308/rcsann.supp1.5
2. Valero R, Ko YH, Chauhan S, et al. Robotic surgery: history and teaching impact. ActasUrolEsp 2011;35:540-5. 10.1016/j.acuro.2011.04.005
3. Kent, M., T. Wang, et al., Open, VideoAssisted Thoracic Surgery, and Robotic Lobectomy: Review of a National Database. Ann ThoracSurg, 2014 Jan;97(1):236-42.
4. Carmelina C. Zirafa, Gaetano Romano, [...], and Franca Melfi. The evolution of robotic thoracic surgery. Ann Cardiothoracic Surg. 2019 Mar 8(2): 210 - 217
5. Robert J. Cerfolio, MD, Ayesha S. Bryant, MD, and Douglas J. Minnich, MD. Starting a Robotic Program in General Thoracic Surgery: Why, How, and Lessons Learned. Ann Thorac Surg 2011;91:1729–37
6. Bernard J. Park. A complete videoatlas of five robotic-assisted lobectomies. Masters of Cardiothoracic Surgery; Ann Cardiothorac Surg 2012;1(1):100-101. Scan to your mobile
device or view video at: www.annalscts.com/article/view/484/580.