Đã xuất bản: 2020-03-23

Bài báo

Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
Nguyen The May, Do Duc Thang, Nguyen Van Dai, Nguyen Cong Huy, Pham Quoc Hoa, Hoang Anh Cong, Pham Thanh Tuan, Do Manh Thang, Le Minh Son, Doan Quoc Hung
Trang: 22-25
Phẫu thuật nội soi lồng ngực Robot dùng đường vào nội soi thông thường
Vu Huu Vinh Vinh, Dang Dinh Minh Thanh, Nguyen Viet Dang Quang, Truong Cao Nguyen
Trang: 41-49
Nhân một trường hợp bướu chu bào phổi trái tái phát (Hemangiopericytoma)
Van Tan, Van Hung Dung, Nguyen Van Viet Thanh, Doan Hung Dung, Duong Thanh Hai
Trang: 50-56
Successful surgical removal ofa posterior mediastinal dumbbell tumourat Viet Tiep hospital: A case report
Nguyen The May, Do Duc Thang, Nguyen Van Dai, Nguyen Cong Huy, Pham Quoc Hoa, Hoang Anh Cong, Pham Thanh Tuan, Do Manh Thang, Le Minh Son, Doan Quoc Hung
Trang: 74-77
A case study of recurrent hemagiopericytoma of the left lung
Van Tan, Van Hung Dung, Nguyen Van Viet Thanh, Doan Hung Dung, Duong Thanh Hai
Trang: 101-107