Đã xuất bản: 2020-03-23

Bài báo

Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
Nguyen The May, Do Duc Thang, Nguyen Van Dai, Nguyen Cong Huy, Pham Quoc Hoa, Hoang Anh Cong, Pham Thanh Tuan, Do Manh Thang, Le Minh Son, Doan Quoc Hung
Trang: 22-25
Successful surgical removal ofa posterior mediastinal dumbbell tumourat Viet Tiep hospital: A case report
Nguyen The May, Do Duc Thang, Nguyen Van Dai, Nguyen Cong Huy, Pham Quoc Hoa, Hoang Anh Cong, Pham Thanh Tuan, Do Manh Thang, Le Minh Son, Doan Quoc Hung
Trang: 74-77