Nghiên cứu đo lường bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn (SVO2) ở bệnh nhân phẫu thuật tim có nguy cơ cao

Doan Duc Hoang, Cao Hung Phu, Nguyen Luong Tan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Chúng tôi nghiên cứu 112 bệnh nhân phẫu thuật tim có nguy cơ cao. Các thông số huyết động giai đoạn sớm sau mổ các bệnh nhân này được theo dõi bằng catheter Swan-Ganz. Từ các kết quả thu được qua các thông số này, chúng tôi nghiên cứu đường cong ROC về giá trị của chỉ số SVO2 biểu diễn chỉ điểm tiên lượng kết quả sớm và tiên lượng tử vong trong bệnh viện hoặc trong vòng 30 ngày sau mổ ở các đối tượng phẫu thuật tim có nguy cơ cao. Kết quả: điểm cắt tối ưu trên đường cong ROC về giá trị SVO2 chỉ điểm tiên lượng các biến chứng sau mổ do suy tim và tử vong trong vòng 30 ngày sau mổ ở đối tượng bệnh nhân phẫu thuật tim có nguy cơ cao có giá trị là SVO2 = 55% (độ nhạy 91,18% và độ đặc hiệu 31,82%). Không có trường hợp nào tử vong. Kết luận: nếu tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật tim tại ICU có giá trị SVO2< 55% có nghĩa là diễn tiến bệnh có tiên lượng xấu, cần có những biện pháp hồi sức tích cực hơn nữa. Kết quả này khá tương đồng với một số nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới về nhóm bệnh nhân phẫu thuật cầu nối chủ vành.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##