Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đo lường bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn (SVO2) ở bệnh nhân phẫu thuật tim có nguy cơ cao Download Download PDF