Quay trở lại chi tiết bài báo Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới Download Download PDF