Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em

Doan Duc Hoang, Nguyen Luong Tan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Không sử dụng máu hoặc chế phẩm máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể để phẫu thuật tim cho trẻ em có cân nặng trên 15 kg có thể được thực hiện một cách an toàn và đạt kết quả tốt. Khi phối hợp với một loại phổi nhân tao (oxygenator) có thể tích đổ đầy thấp với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cải tiến này đã hạn chế nhu cầu truyền máu và chính nhờ điều kiện này mà chúng tôi đã đạt đến lưu lượng mong muốn 2,6±0,21 L/min/m2 và vẫn đạt được nồng độ thể tích huyết cầu hematocrit từ 28% đến 36%

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Miyaji KA, Kohira SA, Miyamoto TA, et al. Pediatric cardiac surgery without homologous blood transfusion, using a miniaturized bypass system in infants with lower body weight. J Thorac Surg. 2007;134:284–9.
2. Forest RJ, Groom RC, Quinn R, Donnelly J, Clark C. Repair of hypoplastic left heart syndrome in a 4.25 kg Jehovah’s Witness. Perfusion. 2002;17:221–5.
3. Karimi MO, Florentino-Pineda IV, Weatherred TE, et al. Blood conservation operations in pediatric cardiac patients: A paradigm shift of blood use. Ann Thorac Surg.
2013;95:962–7.
4. Nakanishi K, Shichijo T, Shinkawa Y, et al. Usefulness of vacuum-assisted cardiopulmonary bypass circuit for pediatric open-heart surgery in reducing homologous blood transfusion. Eur J Cardiothorac Surg. 2001;20:233–8.
5. Utley JR, Stephens DB, Wachtel C, et al. Effect of albumin and mannitol on organ blood flow, oxygen delivery, water content and renal function during hypothermic hemodilution cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg. 1982;33:250–7.