Quay trở lại chi tiết bài báo Khoảng QRS và yếu tố tiên lượng mất ổn định về huyết động sau phẫu thuật cầu nối chủ vành Download Download PDF